• Прекршајни суд у Пожаревцу

  Прекршајни суд у Пожаревцу

   12000 Пожаревац, Поречка 2а
   012 532-343
   012 532-343
   uprava@po.pk.sud.rs

  Матични број: 17774140 ПИБ: 106399676

  В.ф. председника суда
  Весна Ивковић
 • Прекршајни суд у Пожаревцу, Одељење суда у Великом Градишту

  Прекршајни суд у Пожаревцу

  Одељење суда у Великoм Градишту

   12200 Велико Градиште, Житни Трг 3
   012 662-156
   012 662-156
   odprgradiste@po.pk.sud.rs

  Председник одељења
  Мирјана Миловановић
 • Прекршајни суд у Пожаревцу, Одељење суда у Голупцу

  Прекршајни суд у Пожаревцу

  Одељење суда у Голупцу

   12223 Голубац, Цара Лазара 17
   012 678-275
   012 678-275
   odprgolubac@po.pk.sud.rs

  Председник одељења
  Саша Стојановић
 • Прекршајни суд у Пожаревцу, Одељење суда у Жабарима

  Прекршајни суд у Пожаревцу

  Одељење суда у Жабарима

   12374 Жабари, Кнеза Милоша 93
   012 250-243
   012 250-243
   odprzabari@po.pk.sud.rs

  Председник одељења
  Гордана Владић
 • Прекршајни суд у Пожаревцу, Одељење суда у Жагубици

  Прекршајни суд у Пожаревцу

  Одељење суда у Жагубици

   12320 Жагубица, Трг ослобођења 6
   012 7643-243
   012 7643-243
   odprzagubica@po.pk.sud.rs

  Председник одељења
  Предраг Мирчевски
 • Прекршајни суд у Пожаревцу, Одељење суда у Кучеву

  Прекршајни суд у Пожаревцу

  Одељење суда у Кучеву

   12240 Кучево, Жике Поповића 64
   012 852-900
   012 852-900
   odprkucevo@po.pk.sud.rs

  Председник одељења
  Владимир Богићевић
 • Прекршајни суд у Пожаревцу, Одељење суда у Малом Црнићу

  Прекршајни суд у Пожаревцу

  Одељење суда у Малом Црнићу

   123111 Мало Црниће, Маршала Тита б.б.
   012 280-119
   012 280-119
   odprmalocrnice@po.pk.sud.rs

  Председник одељења
  Наташа Динчић
 • Прекршајни суд у Пожаревцу, Одељење суда у Петровцу на Млави

  Прекршајни суд у Пожаревцу

  Одељење суда у Петровцу на Млави

   12300 Петровац на Млави, Српских владара 159
   012 331-141
   012 331-141
   odprpetrovac@po.pk.sud.rs

  Председник одељења
  Бранко Јеремић
Корона вирус

Искључи насиље

Електронска евиденција сталних судских преводилаца и тумача